ADVERTISING

Breaking News

उम्मेदवार मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म सांसदको पद रहिरहन्छ, अरु सांसदको आयु ५ वर्षै हुन्छ ।

उम्मेदवार मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म सांसदको पद रहिरहन्छ, अरु सांसदको आयु ५ वर्षै हुन्छ ।

leave a reply